ਜੋੜੀ

  • Skid Steer Couplings

    ਸਕਿਡ ਸਟੀਅਰ ਕਪਲਿੰਗਸ

    ਇਹ ਕਪਲਿੰਗ ਬੌਬਕੈਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੈ।

    ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।